Posts Tagged ‘הסכמים קיבוציים’

כל ההסכמים הקיבוציים ברשת

יום ראשון, ספטמבר 29th, 2013

על פי חוק, אתר משרד הכלכלה מפרסם את כל ההסכמים הקיבוציים באתר האינטרנט שלו כאן. לעתים רבות המידע החשוב זמין ברשת, אבל לא תמיד ידוע לציבור. המשך…