Posts Tagged ‘הסכם פריז’

תמורות בתחום האנרגיה בעולם

יום רביעי, ספטמבר 6th, 2017

באילו סוגי אנרגיה ישתמשו בעתיד?  מה יהיה מקומן של האנרגיות המתחדשות בעתיד? תחזית על התמורות שיתרחשו בתחום האנרגיה

מאת: אמנון פורטוגלי

המשך…