Posts Tagged ‘הסכם משפטי’

פלאפון – מאבק העובדים להקמת הוועד

יום שישי, ינואר 11th, 2013

מאמר זה מתאר את תנאי ההעסקה בחברת פלאפון, את המאבק עם ההנהלה להקמת וועד עובדים, ואת תוצאות המאבק המשפטי שהיוו הישג תקדימי למאבק עובדים

המשך…