Posts Tagged ‘הסכם מדיני’

לחצי טראמפ לפתרון הסכסוך מקרבים הליכה לבחירות

שבת, אפריל 1st, 2017

ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותר להשגת פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני. לצורך זה הוא מכין וועידה אזורית. ממשלת נתניהו, בניגוד לטראמפ, מעוניינת בהשארת המצב על כנו. הלחצים של טראמפ לפתרון מקרבים הליכה לבחירות בישראל

מאת: יעקב בן-אפרת

המשך…

סקר מולד: הציבור תומך בהסכם אבל לא בשמאל

יום חמישי, אוגוסט 20th, 2015
סקר מולד: רוב הציבור תומך בהסכם מדיני; מחנה המרכזשמאל נכשל בהצגת תפיסה מדיניתביטחונית משכנעת, ולכן לא מצליח לתרגם את העמדה הציבורית לתמיכה פוליטית

המשך…

חובת הנשיא – להחליף את בנימין נתניהו

שבת, פברואר 21st, 2015

הנשיא ראובן ריבלין מוסמך לפי סעיף 7 לחוק יסוד הממשלה להטיל את הרכבת הממשלה על ח"כ כלשהו לפי שיקול דעתו הממלכתי, לאחר התייעצויות עם סיעות הכנסת הנוכחית. לאור הנזקים שגורם נתניהו ליחסים האסטרטגיים עם ארה"ב  ולהחלשת חוסן הלאומי של ישראל, מן הראוי שנשיא המדינה יטיל את הרכבת הממשלה על מועמד אחר מן הליכוד ולא על נתניהו. זאת במצב בו הליכוד יעלה לשלטון ולא המחנה הציוני

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…