Posts Tagged ‘הסכם ×–'נוה’

לדרוש הכרה מהפלסטינים

יום שני, מאי 23rd, 2011

במקום לחזור ולגנות את הממשלה על הקיפאון המדיני, על מפלגת העבודה להציב תביעה ברורה מהפלסטינים להכיר בישראל כמדינת העם היהודי.  נייר עמדה לקראת דיון בנושא בלשכת מפלגת העבודה

מאת דקל דוד-עוזר

המשך…