Posts Tagged ‘המשרוקית’

נגד עובדות אלטרנטיביות – היום שבו משרד החוץ יודיע לעולם שמלחמה היא שלום

יום שני, יולי 2nd, 2018

את הנאורות החליף עידן השקר והעובדות האלטרנטיביות. אבל יש מה לעשות מול כותרות ואמירות שקריות: להמשיך להיצמד לאמת ולחשוף אותה. כמה יוזמות אזרחיות כבר עושות את זה

מאת: אלעד כרמל 

המשך…