Posts Tagged ‘המשרד לעניני גמלאים’

אורי אורבך, פעל להעלאת קצבאות הזקנה

יום רביעי, אוקטובר 30th, 2013

 במכתב ששלחו גמלאים אל השר לענייני אזרחים ותיקים, הם מלינים על התעלמותו מהם, ועל אי טיפולו בבעיית קצבאות הזקנה הנשחקות. בביטוח הלאומי יש מידע על גמלאים חסרי הכנסות נוספות, ואפשר לפעול כדי לסייע להם

המשך…