Posts Tagged ‘המשרד להגנת הסיבה’

דליפת מיכל האמוניה בעמק חפר: הטרור מבית – מי הקורבנות הבאים?

יום ראשון, נובמבר 9th, 2014

דליפת האמוניה ממיכלים בעמק חפר היא תמרור אזהרה לגבי העלול להתרחש אם תהיה דליפה מהמיכל הגדול יותר בחיפה

המשך…