Posts Tagged ‘המרכז לקידום קואופרציה בצפון’

קואופרטיב תוכנה צפון – מפגש קהילתי שני

שבת, דצמבר 28th, 2013

ביום שני 23 בדצמבר בשעה 19.00 ייערך מפגש להרחבת הצוותים במצטרפים חדשים ברחוב המגינים  32 חיפה קומה 6

המשך…

המכללה החברתית כלכלית – קורס על קואופרטיבים

יום חמישי, נובמבר 1st, 2012

 המכללה החברתית כלכלית והמרכז לפיתוח קואופרטיבי במכון הנגב והמרכז לקידום קואופרציה בצפון מזמינים אתכם לקורס על קואופרטיבים

המשך…