Posts Tagged ‘המרכז הארצי לטיפול בכוויות’

הכוויות של הרפואה הציבורית

יום שני, פברואר 4th, 2013

בית החולים הממשלתי "שיבא" בתל-השומר שלח מייל בקשה לתרומות להקמת מרכז ארצי לטיפול בכוויות. זאת במקום שהמדינה תממן מרכז כזה. המדינה מפקירה את אזרחיה בצמצום השתתפותה בהוצאת הציבורית לבריאות. הפתרון: לחוקק חוק שיבטיח את אחריות המדינה

מאת: אשר רוכברגר

המשך…