Posts Tagged ‘המפקח על הביטוח’

מינוי פרופ' עודד שריג במגדל, דעה אחרת

יום ראשון, אוגוסט 17th, 2014

אשר רוכברגר מכליל את "פרשת פרופ' שריג" שהיה המפקח על הביטוח ושוק ההון ועתיד להתמנות למנכ"ל חברת הביטוח מגדל, כאשר בתפקידו הקודם עסק רבות בכל הקשור למכירתה למר שלמה אליהו.  רוכברגר מנתח את תופעת הדילוג ממשרות בכירות בשרות הציבורי למשרות בכירות בשוק הפרטי.  מנתח ומציע פתרון המשך…

התנועה לאיכות השלטון – לא לאפשר מינוי פרופ' עודד שריג ב"מגדל"

יום חמישי, אוגוסט 14th, 2014

פרופ' שריג ששימש כמפקח על הביטוח, ואיפשר לשלמה אליהו את השליטה על חברת הביטוח "מגדל", יתמנה בתמורה מאליהו לתפקיד ב"מגדל". במכתב ששלחה התנועה לאיכות השלטון למשרדי האוצר והמשפטים, היא קוראת להם לדאוג שמינוי זה, הנגוע בניגוד עניינים, לא יצא אל הפועל

המשך…

השבוע בכנסת

יום ראשון, מאי 25th, 2014

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע.  הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה המשך…

הביטוח הסיעודי הקבוצתי – הצעת חוק להאריכו בשנה

יום ראשון, פברואר 16th, 2014

המפקח על הביטוח ביטל בשנה שעברה את הביטוח הסיעודי הקבוצתי בנימוק שלחברות הביטוח אין כיסוי אמיתי לביטוח מהסוג הזה. התעלמות המפקח מצרכי הקשישים ששילמו את פרמיית הביטוח במשך שנים הובילה את ח"כ איציק שמולי  (העבודה) ליוזמה חקיקתית שתגן על הנזקקים לביטוח סיעודי מבין המבוטחים הללו. לפי הצעתו, הביטוח יוארך בשנה ובפרק זמן יושג הסדר חלופי עם חברות הביטוח

המשך…