Posts Tagged ‘המנהלת לזהות יהודית’

עורו החילוניים נגד הכפייה הדתית של המנהלת לזהות יהודית

יום רביעי, מרץ 12th, 2014

הפרסום של אור קשתי ב"הארץ" על הפעילות המיסיונרית של המנהלת לזהות יהודית בקרב האוכלוסייה החילונית עוררה את פעילי הפורום החילוני למאבק נגדי, והוא מציע 5 דרכים לפעילות נגד. ההצעה פורסמה ברשומה בבלוג של אור קשתי

המשך…