Posts Tagged ‘המחנות-העולים’

עולם הולך ונעלם, ה"אנחנו" חשוב מה"אני"

יום ראשון, אפריל 15th, 2012

גזי קפלן, הקיבוצניק מלוחמי הגטאות חלה ופורש מניהול תאגיד "אוסם" תוך אמירה שאוסם חשובה ממנו.  דני זמיר רואה באמירתו של קפלן אפיון של מנהל בתאגיד יצרני, שעניינו באנשים מייצרים ובאנשים צורכים ולא רק בשורת הרוח, לא "אני-הכל-כאן-ועכשו"* של מגזר הפיננסים ושל חלק מההיי-טק המשך…

חוזרים לחצר כינרת – 100 שנה לשביתה הגדולה

יום שני, ינואר 3rd, 2011

צוות חצר כנרת מציג בלוג חדש המלווה את שביתת הפועלים הגדולה במלאת לה מאה שנה

מאת: אבשלום בן צבי ונמרוד זליגמן המשך…