Posts Tagged ‘המחנה החברתי’

מרצ – המחנה החברתי מול המחנה הליברלי

יום שלישי, פברואר 19th, 2019

מאבק היסטורי בין שני מחנות אמנם לא הוכרע לטובתו המוחלטת של צד אחד בבחירות הפנימיות, אבל מספיק כדי שהצד השני ירגיש ש"גנבו לו את המדינה"

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…