Posts Tagged ‘המוקד לבטחון תזונתי’

לא רק בחגים, אנשים רעבים – הזמנה לפעילות

יום רביעי, מרץ 20th, 2013

פעם בחצי שנה, כשהחגים מתקרבים, פונות אלינו עמותות המזון בתחינה שנתרום שקל, שניים או עשרה. סבינה גורביץ', דפני לפידות ורוני צ'סלר, סטודנטיות הפעילות במוקד לביטחון תזונתי, מזכירות לנו ש'לא רק בחגים – אנשים רעבים', ומזמינות אותנו להצטרף לקמפיין אינטרנטי לקידום הביטחון התזונתי.

המשך…