Posts Tagged ‘המועצה לייצור ולשיווק דבש’

התנועה לאיכות השלטון: אפשרות להטעיית הציבור בתו "דבש איכות ישראלי"

יום שלישי, ספטמבר 23rd, 2014

דבש בעל תו "דבש איכות ישראלי" אינו מעיד על ייצור מלא בישראל

המשך…