Posts Tagged ‘המדד המוניציפלי’

המדד המוניציפאלי: איחוד בת-ים עם תל-אביב – מגמת האוצר לצמצם רשויות

יום שני, ינואר 12th, 2015

למשרד האוצר תכנית לצמצם את 257 הרשויות המקומיות ל-100 בלבד. הריכוזיות מקבלת עדיפות על הייצוגיות. האוצר "מייבש" רשויות כדי לאלצן להתאחד במקום לפזר את משאבי הרשויות באופן שוויוני. אתר "המדד המוניציפאלי" במאמר בשם 257=100

מאת: שרביט יוגב

המשך…