Posts Tagged ‘הלובי החקלאי’

שלום שמחון כדוגמה להשלמה עם המדיניות הניאוליברלית

יום שלישי, מאי 17th, 2011

ניתוח הקדנציה הארוכה של שלום שמחון כשר חקלאות

מאת: עמית הרפז, חבר מועצת ראש פינה מטעם מפלגת העבודה המשך…

כוח אדם בחקלאות – מכסות הזרים נקבעות ללא הערכה ותכנון

יום ראשון, דצמבר 5th, 2010

מסמך של ד"ר גלעד נתן ממרכז המחקר והמידע של הכנסת מסביר כיצד היעדר הערכה ותכנון בתחום ×›"א בחקלאות מעודד העסקה פוגענית של זרים מחד ואבטלת ישראלים מאידך המשך…

אי אפשר לבסס את החקלאות על עובדים ישראלים

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

רעי פויכטונגר, בעל חווה לחקלאות בת קיימא בכפר רות, תומך בשביתת החקלאים ועונה לטענות לפיהן העסקת תאילנדים פוגעת בתעסוקת ישראלים. ציטוט מתוך דוא"ל ששלח רעי לרשימת התפוצה של לקוחות החווה המשך…

מען: שביתת החקלאים מיותרת, העסיקו נשים ערביות

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

ניר נאדר מארגון "מען" לא מאמין לטענות החקלאים בדבר הצורך במכסות גדולות יותר של עובדים זרים המשך…

הלובי החקלאי לוחץ להבאת עוד עובדים זרים

יום שני, נובמבר 15th, 2010

התאחדות החקלאים לוחצת להבאת פועלים תאילנדים. בכך היא דואגת בעיקר לאינטרסים של יבואני תאילנדים ומפעילי חוות הענק, שמחסלות את ההתיישבות העובדת.התנהלותה זו תגביר את הנזק לשוק העבודה הישראלי ולחקלאים עצמם

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…