Posts Tagged ‘הכפר הערבי סוסיא’

"בצלם" לראש הממשלה: הרס כפרים ערביים הוא פשע מלחמה

יום ראשון, ספטמבר 10th, 2017

ארגון "בצלם" שלח מכתב לראש-הממשלה בעקבות מידע משר הביטחון אביגדור ליברמן שבכוונת המדינה להרוס שני ישובים פלסטיניים: סוסיא וח'אן אל-אחמר. הארגון מזהיר כי הריסת בתים מהווה פשע מלחמה

המשך…

סוסיא: סוגיה מקומית או לאומית? דיון

יום רביעי, יוני 24th, 2015

בתאריך 29.6 בשעה 18:30 יתקיים במכון ון ליר בירושלים דיון בנושא סוסיא, נקודה רגישה בהחלט. הפרטים כאן:

המשך…

סילואן, סוסיא – נישול ערבים מבתיהם בחסות בית המשפט הישראלי

יום חמישי, מאי 7th, 2015

מתנחלים נכנסו לבית הסמוך לבית יהונתן בסילואן באישור צו בית משפט, והשתלטו על המקום בשעה שמתגוררים בו פלסטינים. בית-המשפט העליון דחה צו ביניים להקפיא הרס הכפר סוסיא. המשמעות היא שהמינהל האזרחי יכול לבוא ולהרוס את הכפר בכל רגע. אתר רבנים למען זכויות אדם מדווח על סוסיא

המשך…