Posts Tagged ‘הכורדים במזרח תיכון משתנה’

ממרי – הכורדים במזרח תיכון משתנה

יום רביעי, אוקטובר 5th, 2016

להלן הקלטת במת הדיון שערך המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון בנושא "הכורדים במזרח תיכון משתנה" ב-28.8.16 בהנחייתו של עזרא דלומי

המשך…