Posts Tagged ‘היתרי העסקה’

גן עדן לנצלנים: העסקת פלסטינים בידי ישראלים בישראל ובגדה המערבית

יום חמישי, יוני 13th, 2013

מדיניות העסקת העובדים הפלסטינים בישראל ועל-ידי ישראלים מפחיתה את שכרם, פוגעת בזכויותיהם ומחלישה אותם מול המעסיק, ובכך פוגעת בעובדים משני צדי הקו הירוק.

מאת: אבשלום בן-צבי

המשך…