Posts Tagged ‘היתרי בניית תשתיות לאומיות’

תשתיות לאומיות – המדינה תתיר הקמתן גם אם יסכנו את הציבור ואת הסביבה

יום רביעי, מרץ 14th, 2018

ועדת הפנים אישרה תיקון חוק שיתיר הליך מזורז לחריגות בהיתרי "תשתיות לאומיות" גם אם יסכנו את שלום הציבור והסביבה. זאת באמצעות הוועדה לתשתיות לאומיות תוך עקיפת הסמכות של הרשות המקומית והחלשת היכולת של הציבור להתנגד

מאת: חנה קופרמן

המשך…