Posts Tagged ‘הילה גרסטל’

הבחירות לארגון המורים: החלטות השופטת ותגובת הנתבעים לעתירה

יום שישי, פברואר 19th, 2010

בהמשך לפרסום תביעתה של ר"ח, אנחנו מביאים לפניכם מידע מעודכן, הכולל את הנוסחים המקוריים הרלבנטיים. מעיון במידע המשפטי מתברר כי הבחירות נמשכות כסדרן ועוברות לשלב השני
מאת: דליה בלומנפלד
המשך…