Posts Tagged ‘היכל התרבות’

היכל התרבות – משמרת מחאה, לא להפרדה, לא לאפליה

יום שלישי, מרץ 1st, 2011

בהיכל התרבות בתל אביב עתיד להיערך מופע אמנותי, והוא מחייב הפרדה בין גברים ונשים. המתנגדים לתופעה יעמידו משמרת מחאה ביום רביעי, 2 במרץ בשעה 19.45 בכניסה להיכל התרבות

המשך…