Posts Tagged ‘היטל על מוצרים’

יש לקבוע תקן סביבתי למוצרים בעלי אורך חיים קצר

יום שלישי, דצמבר 20th, 2011

כולנו נתקלים בתופעה בה מוצרים שאנו רוכשים מתקלקלים מהר מדי. הפתרון לבעיה הוא קביעת תקן סביבתי,  שיעלה את מחיר המוצר ויתקן את האיזון בין מוצר זול כספית ויקר סביבתית לבין מוצר יקר שישרת אותנו שנים רבות. תקן סביבתי יהפוך מוצר קצר חיים לבלתי כדאי כלכלית

מאת: עמית הרפז

המשך…