Posts Tagged ‘היטל-הבצורת’

ביטול היטל הבצורת, לרווחת העשירים

יום שני, נובמבר 16th, 2009

ייקור תעריפי המים ב 40% תוך שנה והקפאת היטל הבצורת לארבעה חודשים, מוכיחה למי דאגו מקבלי ההחלטות. בתעריף החדש בעלי היכולת וגינות הפאר ישלמו פחות, בהשוואה למס הבצורת, ואילו משפחות גדולות ונזקקות ישלמו הרבה יותר

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

מיכאל איתן, מנע התייקרות המים ותעריפי הביטוח לאופנועים

יום ראשון, נובמבר 15th, 2009

 יוסי ארמן, תושב רענה פונה לשר מיכאל איתן בשני נושאים בוערים, התייקרות אגרת המים ב 40% וההתייקרות הצפויה בביטוח רכב דו-גלגלי, יוסי מבקש מהשר להיות שופר לאזרחים שקולם לא נשמע בכנסת

המשך…

חברי הכנסת חיים אורון ומירי רגב, פעלו להתפלה ונגד היטל הבצורת

יום שני, נובמבר 2nd, 2009

הלל לבנה פונה אל חברי הכנסת חיים אורון (מר"צ) ומירי רגב (ליכוד) שיפעלו להאצת הקמת מתקני התפלה ולהשמיע את קולם נגד מס הבצורת

המשך…

הרשויות המקומיות נערכות למאבק נגד מס הבצורת

יום שלישי, אוגוסט 18th, 2009

הרשויות המקומיות, בראשות ובהנחיית מרכז השלטון המקומי (מש"מ), נערכות למאבק במס הבצורת שהונחת על תושבי ישראל בחוק ההסדרים שחוקק לאחרונה.  למערכת "עבודה שחורה" הגיע מכתב, שהפיצה הנהלת מש"מ אל ראשי הרשויות, המנחה אותם בפרטי המאבק

המשך…

חוק ההסדרים 2009 – קנס בצורת

יום שני, יולי 13th, 2009

לפני כמה שנים החלו בהפרטת הספקת המים לצרכנים. כעת, לרגל אסון הבצורת, נמצאה העילה להעלאת מחיר המים. איך? באמצעות קנס מיוחד. עמית הרפז מנסה לחזות לאן מוליכה ההחלטה על הטלת "קנס הבצורת"

המשך…