Posts Tagged ‘היחידה לאיכות הסביבה’

אנטנות סלולריות מסכנות את הציבור למרות זאת ממשיכים להתקינן ללא אישור

יום ראשון, יולי 15th, 2012

אנטנות סלולריו הותקנו בחולון ללא ידיעת הדיירים וללא אישורם באמצעות שימוש בארונות החשמל ברכושם המשותף. נציגי חברת הוט סיפק מידע שקרי לתושבים בשעה שהתקינו את האנטנטות, ואת הדיירים העמידו בפני עובדה מוגמרת בלי אפשרות להתנגד ולמנוע את הסכנה

מאת: איתן קלינסקי

המשך…