Posts Tagged ‘היוזמה-לפירוק-הריכוזיות’

היוזמה לפירוק הריכוזיות – הפגנה היום בירושלים

יום שלישי, נובמבר 8th, 2011

היוזמה החדשה לפירוק הריכוזיות תערוך לראשונה הפגנה מול משרדי הרשות להגבלים עסקיים – חוב כנפי נשרים 22, ירושלים. מצורף סרטון שהוכן לקראת ההפגנה
המשך…