Posts Tagged ‘החלטת ממשלה 3020 לצמצום מספר התלמידים בכיתה’

המאבק להורדת הצפיפות בכיתות – הילד שלי לא סרדין

יום ראשון, יוני 22nd, 2014

הורי תלמידים בבתי-ספר יסודיים מתנגדים לתקן שקבע שר החינוך של 40 תלמידים בכיתה בשנת הלימודים הבאה. הם התארגנו למאבק וכמות המצטרפים למאבק הולכת וגדלה

המשך…