Posts Tagged ‘החינוך המשלב’

על חינוך ופוליטיקה במשרד החינוך – מנכ"לית חדשה למשרד החינוך

יום שני, ספטמבר 30th, 2013

ב-29 בספטמבר פורסם כי מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר עוזבת את התפקיד ובמקומה מתמנה מיכל כהן. האם המינוי החדש מקדם את הצהרת שר החינוך על הפרדת הפוליטיקה מהחינוך?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…