Posts Tagged ‘החינוך המוכר שאינו רשמי’

האם מערכת החינוך הרגילה תכלול את בתי-הספר הדמוקרטיים?

יום שני, מרץ 24th, 2014

משרד החינוך יוזם מהלך להכלת בתי-הספר הדמוקרטיים במסגרת החינוך הציבורי-ממלכתי. שיתוף פעולה עם המכון לחינוך דמוקרטי משך שלוש שנים, זהו פרק הזמן שנקבע לגיבוש המהלך ולהחלטה אם יצא לפועל ואם להרחיבו לרשתות חינוך נוספות. להלן דיווח על הפרטים מכנס שנערך בנושא זה. המהלך רווי סתירות ומעורר קשיים

מאת: דליה  בלומנפלד

המשך…

פיילוט של משרד החינוך: הורים בוחרים את בית-הספר

יום חמישי, ספטמבר 20th, 2012

 משרד החינוך עורך מפברואר 2011 ניסוי של בחירת הורים מבוקרת על-ידי פתיחת אזורי רישום ב-15 רשויות מקומיות ברחבי הארץ.  הניסוי ייערך בין שנתיים לארבע שנים
מאת: דליה בלומנפלד

המשך…