Posts Tagged ‘החינוך החרדי’

נדחתה העתירה לחייב ישיבות חרדיות קטנות בלימודי ליבה

יום חמישי, ספטמבר 18th, 2014

בין מגישי העתירה פרופ' אמנון רובינשטיין, פרופ' אוריאל רייכמן. העתירה מבקשת לבטל את החוק המעניק פטור מלימודי ליבה לישיבות קטנות בנימוק שיש בו פגיעה בזכות לחינוך. לדברי השופט גרוניס, העתירה פטרנליסטית וספק אם פסילת החוק תסייע לקידום השתלבות החרדים בחברה הישראלית

מאת: איתמר לוין המשך…

בית-שמש: גינוי ההפרדה בבי"ס "שפות ותרבויות"- הסתה נגד החרדים

יום שני, ספטמבר 8th, 2014

הצטרפותו של משרד החינוך להתנגדות ההורים החילוניים להקמת בית-ספר חרדי בתוך בית-ספר "שפות ותרבויות בבית-שמש, וגינויו את ראש העירייה, שהתמודד עם בעיית המחסור בכיתות בחינוך החרדי, חושפים את יחס האיפה ואיפה של משרד החינוך כלפי החינוך החרדי לעומת סוגי חינוך אחרים

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

אפליה בין תלמידות ספרדיות ואשכנזיות בסמינר "זלזניק" בעיר אלעד

יום חמישי, אוגוסט 21st, 2014

מערכת החינוך בעיר "אלעד" נגועה באפליה בין תלמידות ספרדיות ואשכנזיות. עורך- דין יואב ללום שלח לשר החינוך מכתב קדם עתירה לבגצ על אפליה. להלן הפרטים

המשך…