Posts Tagged ‘החוק למניעת הסתננות’

מבקשי המקלט ותושבי דרום תל אביב – נחוצה מדיניות אמיתית

יום שלישי, ספטמבר 30th, 2014

רויטל אלקיים קוראת לנבחרי הציבור לאמץ את הנחיות בג"ץ ומבקר המדינה וליצור מדיניות חדשה כלפי מבקשי המקלט, על פי המלצות אמנת הפליטים עליה חתומה ואותה יזמה מדינת ישראל

המשך…

דיון בבג"צ על עתירה הדורשת לבטל את התיקון לחוק ההסתננות

יום שני, מרץ 31st, 2014

התיקון לחוק למניעת הסתננות  המאפשר לכלוא מבקשי מקלט לזמן בלתי מוגבל במתקן "חולות" יידון ביום שלישי 1 באפריל 2014 בשעה 9.00. הדיון הוא בעתירה שהגישו ארגוני זכויות בדרישה לבטל את התיקון החדש (תיקון מס' 4) לחוק למניעת הסתננות ("חוק ההסתננות2"). כזכור החוק נפסל על-ידי בג"צ. גדעון סער, שר הפנים הגיש תיקון חדש לחוק

המשך…

גירוש מבקשי מקלט לאוגנדה – תגובת ארגוני זכויות האדם

יום ראשון, ספטמבר 1st, 2013

לאחרונה פורסם בתקשורת כי אוגנדה היא המדינה השלישית שאליה יועברו מבקשי המקלט השוהים בישראל. אלא שגורמים רשמיים הודיעו שלא נחתם הסכם בעניין עם אוגנדה. לדעת ארגוני זכויות האדם, נראה כי מטרתה של ההודעה היא לעורר מחדש את הדיון בגירוש למדינה שלישית כדי לנסות ולהשפיע באמצעות התקשורת על שופטי בג"ץ, שלא להכריע בעתירה לביטול החוק למניעת הסתננות

המשך…

בג"ץ ידון היום בעתירה החוקתית לביטול התיקון לחוק ההסתננות

יום שלישי, מרץ 12th, 2013

 היום יום שלישי 12.3.2013 בשעה 11:30 ידון בג"ץ בעתירה לביטול התיקון לחוק ההסתננות. הדיון יתקיים בפני הנשיא גרוניס, המשנה לנשיא נאור והשופטת ארבל

המשך…

אמנסטי אינטרנשיונל – הצעת חוק המסתננים אינה הולמת זכויות אדם

יום שלישי, יולי 26th, 2011

הארגון שלח נייר עמדה לחברי ועדת הפנים והגנת הסביבה שדנו בהצעת החוק למניעת הסתננות

המשך…

החוק למניעת הסתננות – הממשלה הסירה את ההצעה

יום חמישי, יולי 29th, 2010

לאחר מאבק ממושך, השתכנעה ממשלת ישראל להסיר את הצעת החוק למניעת הסתננות – הצעת חוק שנועדה לפגוע באופן חמור במבקשי מקלט. אנו מביאים עדכון + תגובת הארגנים + תגובת ×—"×› דב חנין

המשך…

חוק ההסתננות עולה בכנסת

יום רביעי, פברואר 3rd, 2010

היום עולה חוק ההסתננות להצבעה בכנסת. אנו מזכירים לכולם על העצומה, ומביאים את דבריו של ח"כ דב חנין נגד ההצעה הקשה שמגיעה במדינה היהודית

המשך…

פלאש-מוב נגד הצעת החוק למניעת הסתננות

יום שלישי, ינואר 5th, 2010

ביום שישי 8 בינואר יתקיים אירוע הפלאש-מוב הראשון נגד הצעת החוק למניעת הסתננות. האירוע יתקיים בכיכר דיזנגוף, יתחיל בשעה 13.07 ויסתיים ב-13.17. האירוע הוא חלק ממאבק ציבורי נגד הצעת החוק, אשר תאפשר החזרה של מבקשי מקלט למדינות בהן נשקפת להם סכנת רדיפה, מאסר ועינויים, או לחלופין תתיר את כליאתם למשך שנים ארוכות

המשך…

אמנסטי אינטרנשיונל קוראת לקמפיין מכתבים נגד החוק למניעת הסתננות

יום ראשון, נובמבר 8th, 2009

אמנסטי אינטרנשיונל מפרסמים באתרם קריאה לאזרחים להצטרף לקמפיין מכתבים למניעת החוק נגד הסתננות

המשך…