Posts Tagged ‘החברה לפיתוח ירושלים’

עמק שווה – המאבק נגד הקמת הרכבל לעיר העתיקה בירושלים

יום שני, מרץ 18th, 2019

החברה לפיתוח ירושלים טוענת כי התכנית תהווה פתרון תחבורתי לבעיות התחבורה של האגן ההיסטורי זהו מצג שווא. גורמים רבים מתנגדים להקמת הרכבל. "עמק שווה" פנתה בדרישה לעצור את התכנית

המשך…