Posts Tagged ‘הזנה-בכפיה’

האדישות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה

יום חמישי, אוגוסט 13th, 2015

ההזנה בכפיה מגיעה לישראל, אבל לא כולם מגיבים באותה הדרך. ויש כאלה שלא מגיבים בכלל. ק. טוכולסקי מנתח את המצב על שולחן הניתוחים

המשך…

חברי הכנסת, התנגדו לחוק האכלה בכפייה

יום שני, יולי 6th, 2015

ארגון רופאים לזכויות אדם קורא לח"כים להתנגד לחוק המאפשר להזין בכפייה אסירים שובתי רעב. "החוק מפר את האתיקה הרפואית וכבוד האדם" המשך…