Posts Tagged ‘הזכות לקורת גג’

על חוקיות הריסת בתים לאור הזכות לקורת גג

יום שני, ינואר 30th, 2017

עמוס גבירץ פעיל חברתי, מעלה את שאלת הזכות לקורת גג לאור מדיניות התכנון הישראלית המגובה בחוקים הכופים על אזרחים במיוחד במגזר הערבי להפר אותם. הריסת בתים, פינוי ישובים וגירוש תושבים הם פשעים שנעשים בחסות החוק

המשך…