Posts Tagged ‘הוראה’

משרד החינוך – חוזר מנכ"ל לניוד בתי-ספר על-יסודיים בין בעלויות באמצעות מכרזים– חלק שני

יום ראשון, מאי 7th, 2017

הנהלים בחוזר המנכ"ל יתירו שילוב תוכניות חינוכיות במקום תוכניות לימוד בבתי-ספר על-יסודיים. מעמד המורים יישחק. ייהפכו לעובדי כוח-אדם פדגוגי. משרד החינוך ישלוט במינוי מנהלי בתי-הספר. ועוד.

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

כשעולמות מתנגשים: מדוע מסרבים סטודנטים דתיים להוראה ללמד במערכת החינוך הממלכתי דתי

יום שלישי, מרץ 11th, 2014

יותר ויותר סטודנטים דתיים להוראה אינם מעוניינים ללמד במערכת החינוך הממלכתית-דתית. הדבר קורה בשל פער המתרחב והולך בין הצעירים המוכשרים והפלורליסטיים הללו למערכת החינוך הדתית, אשר הולכת ומתחרדת לנגד עינינו ומתמלאת במורים חרדיים-לאומיים הדוגלים בהסתגרות בד' אמותיו של העולם התורני בלבד (מאתר "נאמני תורה ועבודה")
מאת: אסתר לפיאן המשך…

ציונים זה לא הכל – ספר חדש מאת פרופ' ענת זוהר

יום שלישי, פברואר 12th, 2013

האם בית הספר הוא מערכת ייצור?  האם בית הספר הוא מערכת לייצור המוני שהמדדים הכמותיים, הציונים בבחינות הם מדדי ההצלחה של בית-הספר ומערכת החינוך? פרופ' ענת זוהר מאתגרת את המערכת ומציבה את החזרת הערכים הפדגוגיים כיעד מחודש.  להלן תקציר שהגיע למערכת המשך…

הד-החינוך – מעורר לחשיבה מתחדשת ב"עדה המחנכת"

יום שלישי, אפריל 17th, 2012

בפברואר 2012 מלאו חמש שנים ל"הד החינוך – אל המאה ה-21", שהפך את כתב-העת המסורתי למשהו שונה לחלוטין
מאת: אברהם פרנק המשך…

להוציא את האמן שבמורה

יום שני, ספטמבר 26th, 2011

היחס של החברה אל מקצוע ההוראה והרדיפה המתמדת אחר מדדים וציונים מייבשים את מעיין היצירה של המורים.  נדרשת הגדרה מחודשת של תפקיד המורה והציפיות ממנו

מאת ערן אסקרי המשך…

עוז לתמורה, הכשלים, מחסור במורים

יום רביעי, ספטמבר 21st, 2011

מתכנני עוז לתמורה לא עשו את מלאכתם כראוי.  הם לא הביאו בחשבון את המחסור במורים.  לפי למ"ס יחסרו 10,000 מורים.  הכותב טוען שזה אומדן שמרני ושיחסרו יותר בגלל רפורמת "עוז לתמורה"
מאת: חמוד נאיף המשך…

עוז לתמורה והתפוקה השולית הפוחתת

יום שני, אוגוסט 22nd, 2011

איך אומרים "שחיקת מורים" ב"כלכלית" ("כלכלית" זו השפה שכלכלנים משתמשים בה בכדי שנחשוב שהם יודעים משהו שאנחנו לא) אז ב"כלכלית" זה נקרא "תפוקה שולית פוחתת".  שושי פולטין למדה את זה אצל מורה פרטי
המשך…

מחאת המורים: על הותיקים לתמוך בצעירים

יום רביעי, אוגוסט 10th, 2011

בעקבות נאומה של טללית קיצוני מול ביתו של שר החינוך, קוראת שושי פולטין למורים הותיקים לעודד את מחאת הצעירים – אך לא לתפוס את מקומם

המשך…

חינוך: הבסיס למהפכה

יום שני, אוגוסט 8th, 2011

הנאום של טללית קיצוני , יו"ר אגודת הסטודנטיות והסטודנטים בסמינר הקיבוצים, ליד ביתו של שר החינוך 4.8.2011

המשך…

תנו לספינה לטבוע

יום שלישי, מאי 31st, 2011

ערן אסקרי, בעל הבלוג יוליסס ב"קפה" הגיב לפוסט עיוותים מצטברים במערכת החינוך (חלק א) שכתבה שושי פולטין ושפורסם כאן שלשום.  בחרנו להביא את תגובתו כפוסט בפני עצמו המשך…