Posts Tagged ‘הוועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה’

חבר מפלגת העבודה, מעוניין להיות ציר בוועידה?

יום חמישי, אוגוסט 21st, 2014

חברי מפלגה המעוניינים להיות צירי ועידה מוזמנים להגיש מועמדות המשך…

מפלגת העבודה – צירופים לוועידה בעת מלחמה ובלי ליידע את כל החברים

יום רביעי, אוגוסט 20th, 2014

לחבר המפלגה נודע במקרה כי חברים במפלגה יכולים להגיש מועמדותם לצירים במסגרת הצירופים. הוא מציע לחברים להגיש מועמדות. הודעה על כך לא נשלחה מטעם מזכ"ל המפלגה או יו"ר המפלגה. רוב חברי המפלגה לא קיבלו מידע רשמי על כך. יתר על כן, הצירופים הללו מתבצעים תחת ערפל הקרב בעזה

המשך…

מפלגת העבודה – הצעה למצע חברתי-כלכלי.

יום ראשון, אפריל 22nd, 2012

היום תיפתח הוועידה הרעיונית של מפלגת העבודה. מספר פעילים, ובהם חברי המשמרת הצעירה, סטודנטים וחברי "דרור-ישראל" מגישים הצעה למצע כלכלי  למפלגה המשך…

אין להפריט משאבי טבע

יום שלישי, אפריל 17th, 2012

נייר עמדה שהוגש לועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה
מאת: יעקב לקס המשך…

מפלגת העבודה: הציבי בעקרונותיך את חיזוק הדמוקרטיה והכנסת

יום שני, אפריל 16th, 2012

דובי קננגיסר מציע לחזק את הכנסת וועדותיה לשם חיזוק הדמוקרטיה בישראל.  ישראל אינה זקוקה למה שנקרא "שינוי שיטת המשטר" ואינו אלא שינוי שיטת הבחירות.  ההצעה מוגשת לועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה המשך…

הועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה

יום שני, אפריל 16th, 2012

תתקיים ביום א', 22 באפריל, 2012, בין השעות 15:00-21:30 באולם גאלרי פאלאס, רח' הלוחמים 1, יפו – מחלף וולפסון המשך…

נייר עמדה: רפורמה במערכת החינוך בישראל

יום שני, אפריל 2nd, 2012

נייר העמדה הוגש לשולחן הדיון במערכת החינוך הממלכתית והציבורית בוועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה

מאת: דובי קננגיסר

המשך…