Posts Tagged ‘הוד השרון’

מחירי הדיור: עוד שלב בשחיקת המעמד הבינוני

יום שלישי, ינואר 25th, 2011

התנועה החברתית למען דיור לזוגות צעירים פועלת להורדת מחירי הדיור, המטילים עול בלתי נסבל על זוגות צעירים. הפתרון שהם מציעים: "דירה בעלות בניה פעם בחיים".

מאת הדר גורודיסקי

המשך…