Posts Tagged ‘הדרה’

נדרש דיון גם בניצול המעמדי וגם באפלייה העדתית

יום שני, אוגוסט 5th, 2013

בתגובה למאמרו של טוכולסקי, שטען כי הדיון בשד העדתי מסיט את תשומת הלב מכך שהפתרון היחיד הוא מעמדי, נדב פרץ-וייסוידובסקי טוען כי הדיון באפליית מזרחים ובאפליית נשים הוא חשוב, לא במקום הדיון המעמדי אלא בנוסף אליו

המשך…

השיח העדתי / מגדרי מסיט את הדיון מהפתרון הכלכלי מעמדי

יום ראשון, אוגוסט 4th, 2013

אני לא אתווכח עם מי שטוענים שיש בישראל בעיה עדתית או מגדרית או לאומית. הטענה שלי פשוטה, הבעיות יכולות להיות מגדריות או מגזריות, לאומיות או עדתיות, הפתרון לבעיות השונות הוא אחד, פתרון מעמדי
מאת: ק. טוכולסקי המשך…

עלינו להקדים ולהשתחרר מתיוגי "אנחנו והם"

יום ראשון, אפריל 7th, 2013

הגדרת עצמנו רק כנבדלים מאחרים ולא כמי שאנחנו בזכות עצמנו היא הבסיס לשבטיות (החולפת עם נישואין בין עדתיים) ולמחנאות פוליטית מסתגרת הפוגעת בעיקר בשמאל.  לכן על מחנה המרכז-שמאל לשקוד על גיוונו, ולסכל בכך את הקלות הבלתי נסבלת בה מתויג השמאלן המצוי
מאת: אלון מרום המשך…