Posts Tagged ‘הדור-החדש’

העו"סים ושלי יחימוביץ' – ביקורת של כפויי טובה

יום שלישי, אפריל 5th, 2011

קומץ העו"סים המבקרים בימים האחרונים את חברת הכנסת שלי יחימוביץ' במקום את ראש הממשלה ביבי נתניהו או את שר הרווחה משה כחלון משולים לאנשים היורקים לבאר ממנה הם שותים

מאת: נועם פורר המשך…