Posts Tagged ‘הגר קנטור’

עוז לתמורה – לשמר את היתרונות ולהסיר את המכשולים

יום שלישי, דצמבר 27th, 2011

הגר קנטור, העובדת כמורה בבית ספר שנכנס להסכם עוז לתמורה, מתארת את המכשולים ופורסת את היתרונות שיש לשמר. קנטור פרסמה את הדברים בתגובה לאחד המאמרים בנושא הרפורמה, ותגובה זו ראוייה לבמה יותר נרחבת

המשך…