Posts Tagged ‘הגר טאוב-אפיל’

איציק פרי, בגדת באמון שלנו

יום ראשון, אפריל 3rd, 2011

עו"ס הגר טאוב אפיל, שפרסמה אצלנו דעות ותמונות בהקשר למאבק העו"סים כותבת מכתב נוקב ליו"ר האיגוד איציק פרי. בניגוד לטענות על הפקרת עובדי העמותות, הגר טוענת שדווקא עובדי המדינה הם שנפגעו המשך…

העו"סים השובתים חייבים כסף למדינת ישראל

יום רביעי, מרץ 30th, 2011

בחישוב המאוד יצירתי של משרד האוצר, מסתבר שמשכורתם של העובדים הסוציאלים בחודש מרץ היא שלילית. הגר טאוב-אפיל חושפת פה את הענין. האם זהו נשק למניעת שביתות עתידיות?

המשך…