Posts Tagged ‘הארכת רישיונות חיפוש גז’

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגצ נגד הארכת רישיונות חיפוש גז

יום רביעי, ינואר 21st, 2015

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"צ כנגד שר התשתיות, האנרגיה והמים, ח"כ סילבן שלום והממונה על הנפט במשרד התשתיות, Nobel Energy, אבנר חיפושי נפט ודלק קידוחים בבקשה למתן צו על תנאי לבטל את החלטת הממונה על הנפט להאריך רישיון חיפוש גז

המשך…