Posts Tagged ‘האיחוד-הלאומי’

מתפקדים: עדכון מהמפלגות

יום שישי, אוקטובר 19th, 2012
מתפקדים יקרים,
אנחנו ב-ShowTime! ימי פריימריז ובחירות. המכתב הבא נועד להסביר לכם על המתרחש במפלגות השונות לקראת הפריימריז ולהזמין אתכם למפגש הערכות של מתפקדים המשך…

כיבוש וסוציאל דמוקרטיה לא הולכים יחד

שבת, יוני 30th, 2012

עד לשנים האחרונות התמקד השמאל בישראל במאבק למען השלום ונגד הכיבוש. היום נוטה מפלגת העבודה לקצה השני: התמקדות בשיח כלכלי-חברתי ושתיקה כמעט מוחלטת בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני

מאת: אורי יזהר המשך…

בחירות עכשיו – למי זה טוב?

יום שני, ינואר 9th, 2012

הגורמים הפוליטיים שמעוניינים בהקדמת הבחירות הם אלה שמעוניינים בהנצחת המצב הקיים

מאת: ק. טוכולסקי המשך…

הצעת החוק להעדפת יוצאי צבא – שימוש ציני בצה"ל

יום רביעי, יוני 15th, 2011

במקום לתגמל את המשרתים, משתמשים במי שנתנו למדינה בכדי להפלות לרעה את מי שאינם משרתים. הימין פועל כך למען בעלי היכולת באמצעות "הפרד ומשול" – ליבוי הסכסוכים בין חסרי היכולת

מאת: ק. טוכולסקי המשך…

כמה מילים נגד משטר פרלמנטרי בישראל / חלק א'

יום חמישי, דצמבר 17th, 2009

 איתי לירון סוקר את ההצעות לשיפור הדמוקרטיה הפרלמנטרית, שאותן מקדם המכון הישראלי לדמוקרטיה, אך לא מוצא בהן בשורה משמעותית. המשך…

דב חנין: להסיר שלטי "האיחוד הלאומי" מצדי הכבישים

יום שלישי, ינואר 27th, 2009

ח"כ דב חנין, יו"ר עמית של השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת, קורא לוועדת הבחירות המרכזית לפעול כנגד הדבקות השלטים המסוכנת הבלתי חוקיות בצדי הכבישים של מפלגת האיחוד הלאומי

המשך…