Posts Tagged ‘האיגוד המקצועי של מורי ×”× ×”×™×’×” בישראל’

איגוד מורי הנהיגה לוועדת הכלכלה – זמני המתנה ממושכים למבחני-נהיגה

יום חמישי, דצמבר 1st, 2016

עירית זינגר יו"ר האיגוד המקצועי של מורי הנהיגה בישראל פונה במכתב ליו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל, לחברי ועדת הכלכלה ולחברי הכנסת ומתארת בפניהם את הבעיות הקשורות בהתנהלות משרד התחבורה בעניין מבחני-הנהיגה. זאת לאחר שבגצ החליט לאשר את ההפרטה שעליה החליט המשרד

המשך…