Posts Tagged ‘האגודה-לזכויות-האזרח’

האגודה לזכויות האזרח – ייצוג משפטי חינם בתביעות על אפליה

יום ראשון, ינואר 13th, 2019

האגודה לזכויות האזרח מסבירה מה אפשר לעשות במקרה שאזרח חווה אפליה בקבלת שירותים ובכניסה למקומות בידור ומקומות ציבוריים, ומציעה רשימה של ארגונים שמהם אפשר לבקש סיוע משפטי

המשך…

החקיקה האנטי-דמוקרטית בכנסת – האגודה לזכויות מסכמת את מושב הקיץ

יום שני, יולי 23rd, 2018

הכנסת היא לב הדמוקרטיה, אך לדאבון הלב היא אחת הזירות המרכזיות המשמשת במה לדריסת הדמוקרטיה. להלן  סיכום מושב הקיץ של הכנסת, המפרט את החוקים האנטי-דמוקרטיים שהועברו במושב  ואת עמדת האגודה ביחס לחוקים אלה

המשך…

רוביק דנילוביץ – הדרישה לפינוי המקלט היא רדיפה או דמוקרטיה?

יום שישי, ינואר 26th, 2018

דרישת אביגדור ליברמן מגלי צה"ל לא לשדר יצירות של יהונתן גפן, דרישת רוביק דנילוביץ מהפורום לדו-קיום בנגב לפנות את המקלט העירוני – האם דרישות אלה חוקיות? אל להם לנציגי ציבור לערער את חופש הביטוי ולהפר את הדמוקרטיה

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

כנס זכויות האדם יתקיים כסדרו ללא משרד החינוך שהיה שותף בארגונו

יום רביעי, נובמבר 29th, 2017

להלן מכתבה של עו"ד שרון וייס מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח בעקבות הוראת שר החינוך לאנשי משרד לא להגיע לכנס שמשרד החינוך שותף בארגונו. בהמשך הודעה על קיום הכנס

המשך…

מנדלבליט, בטל את הנחיית בנט למנוע השתתפות בכנס לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי

יום שלישי, נובמבר 28th, 2017

 האגודה לזכויות האזרח שלחה ליועץ המשפטי לממשלה מכתב המבקש ממנו לבטל את הנחיית שר החינוך לאנשי משרדו לא להשתתף ביום העיון שמארגן משרד החינוך עם האגודה לזכויות האזרח מדי שנה לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי. מאחורי יוזמת הביטול עומדת עמותת "אם תרצו"

המשך…

הפליה נגד ערבים בקאונטרי בכוכב יאיר

יום ראשון, ספטמבר 24th, 2017

בית המשפט אישר לכוכב יאיר להדיר מהקאנטרי העירוני את תושבי טירה "לא לפגוע בתמריץ של התושבים להירשם". האגודה לזכויות האזרח תערער על פסק הדין לבית המשפט העליון

המשך…

האגודה לזכויות האזרח לוועדת החוקה: לא לייקר אגרות בבתי המשפט

יום ראשון, יוני 11th, 2017

ביום שני 12 ביוני בשעה 11.00 תקיים ועדת החוקה, חוק ומשפט דיון באישור התקנות להטלת אגרות על בקשות המוגשות לבתי משפט השלום והמחוזי. הדיון יהיה במסגרת הצ"ח תקנות בתי המשפט (אגרות)(תיקון מס'), התשע"ז-2017
המשך…

האגודה לזכויות האזרח: חקיקה אנטי דמוקרטית בכנסת ה-20

יום שלישי, מרץ 21st, 2017

האגודה לזכויות האזרח פרסמה תמונת מצב על חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-20 המשך…

חוק התכנון והבנייה, תיקון 109 מציע לצמצם בסמכויות בית המשפט

יום שני, מרץ 6th, 2017

תיקון 109 לחוק התכנון והבנייה התשע"ו – 2016 מציע בין השאר להגביל את שיקול דעתו של בית-המשפט ולצמצם את מעורבותו בהליכי אכיפת עבירות בנייה. ארגונים המתנגדים לחוק ניתחו את הצעת החוק ופרסמו נייר עמדה.  הדיון בהצעת החוק יתנהל ברציפות בשלושת הימים הקרובים בוועדת הפנים במטרה לקדמו בדחיפות

המשך…

ארגונים חברתיים ליועץ המשפטי לממשלה: כפה דיון בכנסת על הסכם TISA

יום שני, פברואר 20th, 2017

האגודה לזכויות האזרח, המשמר החברתי, גרינפיס ישראל, זזים – קהילה פועלת והתנועה לחופש המידע פנו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה: אל תאפשר לממשלה לחתום על הסכם TISAA בלי דיון  בכנסת וקיום הצבעה על ההסכם

המשך…