Posts Tagged ‘האגודה להלוואות ללא רבית’

האגודה להלוואות ללא ריבית – עלייה בבקשות להלוואות

יום ראשון, מאי 25th, 2014

המצב הכלכלי משפיע מאוד על המשק הישראלי, ובעיקר על אלה המתקשים לגמור את החודש. מספר הפונים להלוואה מכלל החברה גבוה ב43% ממספר הפונים ברבעון הראשון של 2013 

המשך…