Posts Tagged ‘דת מדינה’

ציונות וסוציאליזם – התלכנה שתיהן ביחד?

יום ראשון, מאי 22nd, 2011

הציונות הלאומית/לאומנית נוטה כיום לכיוון הלאומני, ולפי ההגדרה של המדינה כדמוקרטית יהודית, היא נוטה יותר לכיוון יהודי. סוציאליזם, סוציאל-דמוקרטיה אינם יכולים להתיישב עם תפיסה לאומית דתית

מאת: הני זובידה

המשך…