Posts Tagged ‘דרך ארץ’

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת – הדו"ח על חברת הלובינג "פוליסי בע"מ"

יום חמישי, יולי 11th, 2013

העמותה לדמוקרטיה מתקדמת פרסמה דו"ח על חברת הלובינג "פוליסי בע"מ". פוליסי מייצגת לקוחות מרכזיים מענף אחד, מייצגת במקביל חברות בעלי אינטרסים סותרים

המשך…